Tôi đã tăng tốc độ load web WordPress dưới 1s như thế nào?

Bạn cũng có thể làm như tôi chỉ với vài thao tác đơn giản ai cũng làm được. Tuy nhiên show kết quả trước cho dễ tin nhỉ? Rất đơn…